Informace k zápisům školní rok 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

O třídě

U PAŘEZOVÉ CHALOUPKY

 telefonní číslo do třídy: 477 001 871

učitelka:   Monika Kloubková             monika.kloubkova@1msmost.cz
asistentka: Barbora Pénerová          barbora.penerova@1msmost.cz            asistentka :   Miroslava Rejčová        miroslava.rejcova@1msmost.cz  

 Ve vzdělávání se učitelky zaměřují na upevňování získaných zkušeností a dovedností dětí, obohacování jejich vědomostí o další nové poznatky, které uplatní při řešení běžných životních situací a při vstupu do první třídy základní školy, vést děti k samostatnosti v chování a jednání se svými vrstevníky i dospělými, učit se hodnotit svoje výsledky vlastní práce i důsledky chování. Je zde dán velký prostor pro samostatnost a ve větší míře se uplatňuje respektování stanovených pravidel. Vzdělávání probíhá formou individuálních, skupinových a frontálních činností. Děti mají dostupnost veškerého vybavení k samostatné volbě her a činností a k rozvoji komunikace při hrách, řešení situací a budování vzájemných vztahů. Cílem práce v této třídě je nabídnout dostatek rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému vstupu do základní školy a zvládnutí co nejširší škály doporučených výstupů předškolního vzdělávání podle individuálních možností každého dítěte


GaleriePřejít na stránku: 134512

Upozornění pro rodiče

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Upozornění pro rodiče!

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací