Informace k zápisům školní rok 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Důležité informace

  Organizace provozu MŠ

Provozní doba je 24 hodin 7 dnů v týdnu.

Orientační časový harmonogram vzdělávání:

6:00 – 7:45       příchody i odchody dětí z/do MŠ (po předchozí dohodě je možno přivádět či odvádět děti v jiný čas)

6:00 – 9:30       hry a činnosti dle volby dětí, vzdělávací činnosti, pohybové aktivity,

                          individuální péče, hygiena, dopolední přesnídávka

9:30 – 11:30      příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 11:45    příchody i odchody dětí z/do MŠ před obědem (po předchozí dohodě)

11:45 -12:20    hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek, příchody i odchody dětí z/do MŠ (po předchozí dohodě)

12:30 -14:30      poslech pohádky, spánek, odpočinek, relaxace na lůžku i mimo lůžko, klidové  činnosti

14:30 -15:00      postupné probouzení a vstávání, hygiena, svačina

15:00 – 16:30   hry a zájmová činnost, pobyt na zahradě, příchody i odchody dětí z/do MŠ (po předchozí dohodě)

16:30 – 17:15    pobyt venku

17:15 – 17:30    příchody a odchody dětí z/do MŠ před večeří (po předchozí dohodě)

17:30 – 18:00   hygiena, večeře, činnosti dle volby dětí

18:00 – 18:30   odchody a příchody dětí z/do MŠ po večeři (po předchozí dohodě)

18:00 – 20:00    volné hry, sprchování, četba pohádky, klidové činnosti, ukládání ke spánku

Předškolní vzdělávání dětí probíhá v základním (obvyklém) denním režimu, který může být pozměněn v případě uskutečňování specifických a doplňkových programů.

Obvyklý denní režim:

Spontánní hry – uplatňují se od příchodu do školky do odpoledních hodin, zahrnují prostor pro individuální péči věnovanou dítěti a individuální činnosti, hru dětí

Řízené činnosti – možnost uplatnění v průběhu celého dne (nejvíce v dopoledních hodinách),komunitní kruh, jazykové chvilky, individuální činnosti s dětmi se specifickými potřebami, skupinové činnosti apod.

Pohybové aktivity – jsou zařazovány v průběhu dopoledních činností včetně ranního cvičení, při pobytu venku (školní zahrada, hřiště, tělocvična, příroda) jsou uplatňovány pohybové chvilky

Relaxační činnosti, spánek – podle individuálních potřeb dítěte

Specifické a doplňkové programy:

Seznamování s vodou, výuka plavání, míčové hry, cvičení v tělocvičně, návštěvy divadel, výjezdy na eko výlety, kulturní vystoupení, účast na výtvarných soutěžích aj. Organizace těchto aktivit probíhá podle předem naplánovaného časového rozvrhu a zadaných pravidel tak, aby nebyly porušeny základní podmínky vzdělávání.
Za příznivého počasí tráví děti při pobytu venku nejméně dvě hodiny (je přínosné prodloužení pobytu venku i v odpoledních hodinách). Vynechání pobytu venku je možné v nepříznivém počasí – silný vítr nebo déšť, mlha, znečištěné ovzduší, teplota pod -100C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. Po obědě probíhá klidový režim respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, s dětmi předškolními a OŠD. Organizace provozu je vymezena školním a organizačním řádem. Pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci možností dětí s relaxací kdykoli si dítě žádá či je pro něho potřebná.  Je respektováno osobní soukromí dětí. Adaptační proces je otevřen individuálním potřebám dítěte a rodiny. Délka a způsob adaptace se řeší s rodiči individuálně.

Upozornění pro rodiče

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Upozornění pro rodiče!

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací