Informace k zápisům školní rok 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Poplatky

Úplata za předškolní vzděláváni

Částka pro školní rok 2023/2024  je 600,- Kč měsíčně za jedno dítě. Školné je stejné pro všechny typy docházky, je dáno ze zákona a platí se i když dítě nepřijde celý měsíc do mateřské školy.

     Školné neplatí: 

    - předškoláci, kteří mají povinnou předškolní docházku 

    - rodiče v hmotné nouzi si mohou požádat o úlevu na školné 
                                                                                                                                                (každý měsíc musí přinést potvrzení o hmotné nouzi a písemnou žádost)


Splatnost a úhrada úplaty (školné a stravné)
 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do dvacátého dne předchozího kalendářního měsíce a platí se:

  1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
    Na účet školy vedený v Monetě Money Bank Most pod číslem 240466782/0600 s uvedením VS přiděleným mateřskou školou (do poznámky bude uvedeno jméno a příjmení dítěte), každá platba proběhne samostatně
  2. Do pokladny jednotlivých odloučených pracovišť
    K rukám vedoucího OP s uvedením jména dítěte v době od 1. do 20. dne předcházejícího měsíce.

Číslo účtu:
240466782/0600

Variabilní symbol:
uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen mateřskou školou

Pozn. pro příjemce:
uvést jméno dítěte (důležité)

Výše měsíční zálohy
Poskytovaná jídla Pro děti ve věku do 6 let Pro děti ve věku 7-10let
Přesnídávka 240Kč 260kč
Přesnídávka, oběd 800Kč 840Kč
Přesnídávka, oběd, svačina 1000Kč 1100Kč
Celodenní stravování 1550Kč 1620Kč

Finanční normativy na nákup potravin

Finanční normativy pro skupinu strávníků (uvedeno v Kč)

jídla

2-6 let

7-10 let

snídaně

                                      11,00 Kč

                                      11,00 Kč

Přesnídávka

                                      12,00 Kč

                                      13,00 Kč

oběd

                                       28,00 Kč

                                      29,00 Kč

svačina

                                         9,00 Kč

                                      10,00 Kč

večeře

                                       18,00 Kč

                                      18,00 Kč

nápoj

                                         4,00 Kč

                                        4,00 Kč

 

 

Vyúčtování zálohy za školní stravováníse provádí vždy k 31.8. s výplatou do 30.9., a k 31.12. s výplatou do 31.1. následujícího roku. 

                    


Upozornění pro rodiče

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Upozornění pro rodiče!

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací