Informace k zápisům školní rok 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Co Vám nabízíme

NEPŘETRŽITÝ internátní provoz (24 hodin denně včetně sobot a nedělí)

Našim cílem je vytvářet místo, kde všichni rádi tráví svůj čas. Individuální přístup a rozmanitou nabídku činností bereme jako samozřejmost. Děti vzdělávají plně kvalifikované paní učitelky, které se stále ve svém oboru zdokonalují. 

Školní vzdělávací program Večerníček čaruje s  tematickými celky, ke kterým podle prožitků dětí přiřazujeme témata.

Naše třídy

  • všechny čtyři třídy jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá hygienickým požadavkům současných norem a splňuje cíle školního vzdělávacího programu, i antropometrické požadavky týkající se výšky stolků a židliček a dalšího nábytku.
  • děti odpočívají na lehkých vzdušných lehátkách, v hernách mají možnost výběru kvalitních podnětných hraček a pomůcek. V každé třídě je k dispozici počítač a ve 4. třídě je interaktivní tabule, kterou spolu s paní učitelkami využívají děti k plnění výukových programů.
  • ve všech třídách je každý den dětem nabízena mnohostranná a přiměřená vzdělávací nabídka s promyšleným denním programem. Paní učitelky tak poskytují dětem potřebnou odbornou i speciální péči. Klademe důraz na samostatnost, tradice, environmentální výchovu. Rozvíjíme v dětech smysl pro zdraví, formujeme  kladný vztah k přírodě. Využíváme kreativitu a originalitu, zaměřujeme se na individuální potřeby dětí. 
  • nabízíme rozšiřující činnosti pro děti – plavecký výcvik – pod vedením instruktorů Plavecké školy. 
  • dále nabízíme pohybové hry ve sportovní hale (spolupráce DHK Baník Most)

Upozornění pro rodiče

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Upozornění pro rodiče!

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací